Licences un apliecības

Mācību centra reģistrācijas  apliecība  Nr. 3260800782  no  22.09.2009.
Izglītības iestādes dibinātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MALIKA”
Profesionālās izglītības programmas licence: Nr. P-3404 no 7.10.2010.
Mācību centra „Le Talent” akreditācijas laiks: līdz 2017 gadam.
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS