Par Mums

Mācību centrs „Le Talent” ir privāta profesionālās izglītības iestāde, kura dibināta 2009.gadā. Izglītības iestādes dibinātājs SIA „MALIKA” . Centrs darbojas saskaņā ar tās dibinātāja apstiprinātu Nolikumu.  Centrs ir izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās tālākizglītības programmu – „Frizieru pakalpojumi”  20T815 02, kvalifikācija – frizieris. Licences Nr. P – 3404 no 2010.gada 7.oktobrī.

Mācību centra „Le Talent” misija:

Veidot harmonisku personību, spējīgu darboties izvēlētajā profesijā, palīdzēt atklāt un izmantot cilvēciskās vērtības, prast darboties saskarsmē ar līdzcilvēkiem.

Mācību centra mērķis:

Pagarināt valsts skolas akreditāciju, kas beigsies 2017.gadā 27. aprīlī. Mēs jau gatavojam visus nepieciešamos dokumentus akreditācijai un plānojam tos iesniegt izskatīšanai Izglītības ministrijā 2016.gada ziemas periodā.

Apmācības procesu vada pasniedzēji-praktiķi, konkursu dalībnieki ar lielu darba pieredzi. Macību centra direktore Valentina Shipunova ir piedalījusies staptautiskajos konkursos, kur ieguvusi godalgotās vietas.

Frizieru mācību centrs „Le Talent” atrodas Ventspilī, Ganību ielā 22/24. Paralēli skolai šajā adresē darbojas arī frizētava. Šis apstāklis ļauj jaunajiem speciālistiem iejusties darba atmosfērā, praktiski pielietot iegūtas zināšanas, kā ārī dod pārliecības sajutu uzsākot patstāvīgās darba gaitas.