Reģistrācija

Lai reģistrētos, ir nepieciešami šādi dokumenti:
Pase
Dokuments par esošo izglītību
4  foto
5 EUR reģistrācijas maksa

Maksa  par mācībām 1000 EUR par 10 mēnešiem ( var maksāt: divas reizes gadā pa 500 EUR, vai pa 100 EUR mēnesī)

Papildus informāciju par reģistrāciju un apmācību var saņemt, piezvanot pa tālruni 29735496  vai 29970975.